Royal Rajasthan (Wedding Favors, Jaipur)

colorful vibrant Lehariya

Updated 1 year 5 months agoJaipur

Adore these beautiful vibrant colorful Lehariya for ur Mehndi nd haldi favors

)