Makeup by Rinki Vijay (Bridal Makeup, Jaipur)

Pallavi & Avni (Chomu Palace)

Updated 4 months agoJaipur

Chomu palace

)